Sponsors

Kinderfeest 2023 wordt mogelijk gemaakt door:

EA04_WK14_Logo_Hoogendoorn_LOGO

Giften

Wilt u een gift overmaken voor het Kinderfeest? Dit kan op bankrekeningnummer
NL65RABO0373716702 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Kinderfeest.

U kunt ook een gift overmaken via onderstaande QR-code: